Samouczek

Spis treści


Informacje ogólne

Oddajemy do Państwa dyspozycji system służący udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Możliwe jest również udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – w takim przypadku zamawiający ma jednak obowiązek wyraźnie wskazać w ogłoszeniu o licytacji, że jest to zamówienie, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, jest dokonanie rejestracji. Rejestracji dokonuje samodzielnie zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 

Uprawnienia osób niezarejestrowanych w systemie ograniczają się do możliwości przeglądania komunikatów publicznychregulaminu oraz niniejszego samouczka

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszej platformie, Zamawiający winien dokonać następujących czynności:
  • zarejestrować się w systemie (rejestracja)
  • wprowadzić informacje objęte zakresem ogłoszenia o zamówieniu (utwórz licytację)
  • zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (poza systemem)
  • opublikować ogłoszenie (opublikuj)
  • dopuścić wykonawców do licytacji (poza systemem)
  • zaprosić wykonawców (poza systemem)
  • przypisać wykonawców do licytacji prowadzonej na platformie (przypisz wykonawcę)
  • wprowadzić termin wysłania zaproszeń (ustaw termin wysłania zaproszeń)

Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu w pełnym jego zakresie (zmień ogłoszenie), zaś po upływie tego terminu – przedłużyć terminy przewidziane w ogłoszeniu (przedłuż terminy). W toku licytacji zamawiający może również przesyłać do wykonawców wiadomości za pośrednictwem platformy (wyślij wiadomość). 

Wykonawca w zakresie licytacji może:
  • wysyłać wiadomości do zamawiającego (wyślij wiadomość)
  • składać oferty (postąpienia) (zob. składanie postąpień)

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła