Samouczek

Spis treści


Ogłoszenie o zamówieniu

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie, na której prowadzona jest licytacja. 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza za pośrednictwem portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – poza niniejszą platformą. 

Natomiast w celu utworzenia ogłoszenia na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja (a więc na niniejszej platformie), zamawiający, po uprzedniej rejestracji i aktywacji swojego konta w systemie, winien skorzystać z przycisku „utwórz licytację”, znajdującego się w zakładce „moje licytacje”. 

Po wybraniu tej opcji, nastąpi automatyczne przeniesienie do formularza służącego wprowadzaniu informacji dotyczących licytacji. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie informacji objętych formularzem będzie miało dwojaki skutek:
  1. zostanie wygenerowane ogłoszenie o zamówieniu, które po naciśnięciu przycisku „opublikuj” zostanie zamieszczone na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna; przy czym zamawiający może pobrać to ogłoszenie przy użyciu znajdującego się na dole ekranu przycisku „pobierz w formacje PDF
  2. wprowadzone informacje (w szczególności terminy) będą podstawą do automatycznego przeprowadzenia części elektronicznej licytacji.

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła