Samouczek

Spis treści


Licytacja wieloetapowa

Zgodnie z art. 79 ust. 1 licytacja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.
W przypadku wyboru licytacji wieloetapowej zamawiający musi określić terminy tak rozpoczęcia jak i zakończenia wszystkich etapów. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż sposób określenia tych terminów będzie zależny od tego, w jaki sposób zostały określone terminy licytacji - zgodnie z zasadą, iż wszystkie terminy powinny być określane w ten sam sposób.

Zwracamy uwagę, że system dopuszcza takie określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, w którym koniec jednego etapu nie oznacza jednocześnie początku etapu kolejnego. Prowadzi to w konsekwencji do sytuacji, w których w toku licytacji powstaną „przerwy” pomiędzy etapami, okresy nieaktywne, w trakcie których nie będzie możliwości składania postąpień. Umożliwi to zamawiającym elastyczne rozłożenie procedury w czasie, np. poprzez dostosowanie czasu trwania kolejnych etapów do godzin pracy zamawiającego i wykonawców - w przypadku licytacji trwającej dłużej niż jeden dzień, i zapobiegnie tym samym konieczności zapewnienia udziału w licytacji w godzinach nocnych. 

W przypadku wyboru licytacji wieloetapowej, zamawiający może określić, iż nie będzie kwalifikował do kolejnych etapów wykonawców, którzy w danym etapie nie złożyli żadnego postąpienia. Wykonawca, który nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, pozostaje uczestnikiem licytacji, lecz pozbawiony jest możliwości składania kolejnych postąpień. Natomiast w przypadku, gdy żaden z wykonawców w danym etapie nie złoży żadnego postąpienia, licytacja zostanie zamknięta z końcem tego etapu. 

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła